Aanmelden als deelnemer voor de pompoenweging 2023

U kunt t/m 28 september de volgende soorten reuze groenten aanmelden. Graag aanvinken wat u hoopt mee te nemen. 

Andere soorten zijn welkom maar worden op de "gekke groenten tafel" gepresenteerd.